YÖK Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YÖK-YUDAB)

++
slide background

StudyInTurkey

slide background

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

slide background

Study InTurkey

slide background

Uluslararası Öğrenciler


YÖK YURTDIŞI DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU (YÖK-YUDAB)

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın on büyük ekonomisinden biri olma hedefi kapsamında, Yeni YÖK olarak birçok yeni programı hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin gündemine kazandırdığımız "nitelikli bilgi nitelikli insan kaynağı" bütün çalışmalarımızın hedefi. Bu hedefe ulaşmak için sürekli yenilik peşindeyiz. Yükseköğretimde "kalite" bizler için en önemli kavram.

Bunun için onlarca yıldır konuşulan, bağımsız Kalite Kurulunun kurulması, üniversitelerimizin ihtisaslaşması, bölgesel kalkınmaya destek için üniversitelerin belirlenmesi, araştırma üniversitelerin belirlenmesi, ülkenin "öncelikli alanlarının" belirlenerek bu alanlara yönelik insan yetiştirilmeye başlanması ,bu kapsamda 100/2000 gibi doktoralı insan sayısını ve niteliğini artıran projeler, öncelikli alanlarda araştırma görevlilerinin yetiştirilmeye başlanması, pek çok program/alan için başarı sıralaması şartının getirilmesi, , temel bilimlerin yeni kurgularla güçlendirilmesi ve temel bilimlerde üstün başarı sınıflarının kurulması ve daha nice yükseköğretim tarihimizde ilk olan yeni projeler ile Türk yükseköğretimini yeniden şekillendirilmeye başladığımız artık kabul gören bir gerçek.

Bugün ülkemizde doktoralı insan kaynağının nicelik olarak arttırılmasının yanı sıra nitelik/kalite/keyfiyet itibariyle de iyileştirilmesi yolunda gerçekleştirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha eklediğimizi sizlere duyurmak istiyoruz.

Başkanlığımızca, Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, "belirlenen öncelikli alanlarda" yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan "Doktora yapan Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YÖK-YUDAB)" ile Devlet üniversitelerinde "doktora eğitiminin tez aşamasında olan 400 araştırma görevlisine" yurt dışında en az 6 ay en fazla 1 yıl süreyle tezleri ile ilgili araştırma yapma imkânı sunulacaktır.

Bu imkan Yeni YÖK'ün Türk Yükseköğretiminde kalite çıtasının yükseltilmesi yönündeki çabalarında yeni bir merhaledir.

Bu proje ile genç bilim insanlarımızın dünya bilim hayatı ile de kucaklaşmasını istiyoruz.

Bu proje, doktora yapan istikbalin genç akademisyenlerine yeni bir imkan sunmakta. Önümüzdeki günlerde ise doktorasını tamamlamış genç bilim insanlarımıza yönelik yeni bir proje ile akademinin önüne çıkacağız.

Yeni YÖK akademisyen dostu olsun istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz.

Sistemi başarı üzerinde kurgulamak ve başarıyı ödüllendirmek, sistemin başarısı için önemli.

YÖK YUDAB kapsamında yurt dışında doktora araştırma başvuru yapmak isteyen araştırma görevlilerimiz, 17 Nisan 2018 - 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında https://yudab.yok.gov.tr adresinden başvurularını yapabilecektir. Programa ilişkin usul ve esaslar, öncelikli alanlara ait linkler aşağıda verilmiştir.

Usul ve Esaslar İçin Tıklayınız

Öncelikli Alanlar Tıklayınız  • 2018-04-16 14:41:52
  • 1720