Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Study InTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Uluslararası Öğrenciler

Faaliyetler

1.Erasmus+ /Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Yükseköğretim alanına özel olarak, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

İletişim:

Okt. Banu ES YILMAZ ( 341 2815 / 12274 )

Okt. Banu AKDOĞAN (3412815 / 12975 )

Okt. Duygu SÜMER ( 341 2815 / 12277 )

Öğr. Gör. Ayça UYSAL ÖZCAN ( 341 2815 / 12275 )


eposta: erasmus@mersin.edu.tr


2.Erasmus+/ Avrupa Gönüllü Hizmeti

Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 18-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.

İletişim:

Okt. Duygu SÜMER ( 341 2815 / 12277 )


3.Farabi Değişim Programı

Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

İletişim: 

Uzm. Ş.Petek PALAZOĞLU ( 341 2815 / 12276 )

Öğr. Gör. Duygu GENÇ ( 341 2815 / 12278)

eposta: farabi@mersin.edu.tr


4. Mevlana Değişim Programı

Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

İletişim:

Öğr. Gör. Ayça UYSAL ÖZCAN ( 341 2815 / 12275 )

Öğr. Gör. Duygu GENÇ ( 341 2815 / 12278)

eposta: mevlana@mersin.edu.tr