Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Study InTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Uluslararası Öğrenciler

ERASMUS+

2018 – 2019 ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

BAŞVURU BAŞLANGIÇ    :  24.12.2018

SON TESLİM TARİHİ       :  15.02.2019 (Saat 17.00 Mesai Bitimi)

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1.  ONLINE BAŞVURU FORMU

2.  TRANSKRİPT (2018-2019 Güz dönemi dahil)

3.  KABUL BELGESİ (Staj yapılacak olan kurumdan alınacak)

4.  ERASMUS+ STAJ İÇİN ÖĞRENİM ANLAŞMASI

BAŞVURU ŞEKLİ:

1. Başvuru Formu https://oibs.mersin.edu.tr/ web adresinden online olarak doldurulmalıdır.

2.  İmzalı Başvuru Formu, İngilizce Transcript, Kabul Belgesi ve Öğrenim Anlaşması ile birlikte Dış İlişkiler Koordinatörlüğü-Erasmus Ofisi, Yenişehir Kampusu’ne teslim edilmelidir.

*ÖĞRENİM ANLAŞMASI FORMU İÇİN: http://www.mersin.edu.tr/idari/dis-iliskiler-koordinatorlugu/pano Bağlantısından Forma ulaşabilirsiniz. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) gerekli yerleri doldurularak, hem Staj Yapacağınız Kuruma hem de Bölüm Koordinatörünüze imzalatılmış olarak teslim edilmelidir.

Staj yapılacak bir KURUM MEVCUT OLMADAN öğrenciler Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetine katılmak üzere SEÇİLEMEZ                  

Toplam Kontenjan: 40 öğrenci

 Ön Lisans-Lisans Kontenjan: 30 öğrenci

 Lisansüstü Kontenjan: 10 öğrenci

 

Başvuru için genel kural ve tanımlar:


- KABUL BELGESİ: Staj Programından yararlanmak isteyen öğrencilerin AB’ ye üye bir ülkede, eğitim programı ile ilgili bir sektörden (İşletmeler, Eğitim Merkezleri, Araştırma Merkezleri ve İşletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir) son başvuru tarihine kadar kabul belgelerini almaları gerekmektedir. Kabul Belgesi Tarihi: Staj süresi en az 2 tam ay olmalıdır. Öğrenciler en fazla 3 ay hibelendirilecektir. Kabul Belgesindeki DÖNÜŞ tarihi 31 Mayıs 2020’ yi GEÇEMEZ.


- Avrupa Birliği kurumları, AB ajansları ve AB Programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar, Erasmus Staj faaliyeti için UYGUN DEĞİLDİR. 

- ERASMUS+ STAJ İÇİN ÖĞRENİM ANLAŞMASI: Kabul Belgesi ile birlikte hazırlanması gereken bir belgedir. Bu form teslim edilmeden önce ilgili bölümlerdeki; öğrenci imzası, karşı kurumun imzası ve öğrenci bölüm koordinatörünün imzası tamamlanmış olmalıdır.

- “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Erasmus Staj Faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.

- Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

- Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

 

BAŞVURU KRİTERLERİ:

ASGARİ ŞARTLAR

1.     Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci, üçüncü kademe de dâhil) bir yükseköğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenciler başvurabilirler.

2.    Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar programdan faydalanabilir. Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya sayılmaktadır. 

3. Hareketlilik hibesinden aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler faydalanabilir:

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

· Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim  kurumlarında kayıtlı öğrenciler

4. Başvuruda bulunacak Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki öğrencilerin 4’lük sistemde EN AZ 2.20, Yüksek lisans ve Doktora düzeyindeki öğrencilerin 4’lük sistemde EN AZ 2.50 transkript genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. (100’lük sistem kullanan bölümlerde asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilecektir.)

5. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.  Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır.  Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir. 

 

 

2018-2019 Akademik Yılı Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar Şunlardır:

    Ölçüt                                                               Ağırlıklı Puan         

Akademik başarı düzeyi                        %50 (toplam 100 puan üzerinden)        

Dil seviyesi                                               %50 (toplam 100 puan üzerinden)         

 

Şehit ve gazi çocuklarına                                                            +15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)          +10 puan       

•  2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere  +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)                          -10 Puan               

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma                      -10 puan

 

 ÖNEMLİ NOT:

1. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.

 2. Erasmus Staj Hareketliliğine hak kazandığı halde feragat etmek isteyen öğrencilerimiz 31/05/2019 tarihine kadar Kalite Yönetim Koordinatörlüğünden edinebilecekleri “feragat dilekçelerini” Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisine Teslim etmelidir. Seçildiği halde ilgili tarihe kadar “Feragat” bildiriminde bulunmayan öğrencilerimizden aynı öğrenim kademesindeki bir diğer Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir.

 3.    Öğrencinin öğrenim ve staj hareketliliğine aynı dönemde başvurması ve her iki faaliyete de seçilmesi durumunda;-10 puanın hangi faaliyete uygulanacağını öğrencimiz bir dilekçe ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisine sunmalıdır.

4.    Yabancı Dil Sınav Tarihleri: 06/03/2019 Yazılı -İngilizce Saat: 09:00 Almanca Saat:13:00 , 13/03/2019- Sözlü İngilizce Saat: 09:00 - Almanca Saat:13:00 olarak Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılması planlanmaktadır. Yazılı sınavdan 80 üzerinden 45 ve üstü alan öğrenciler Sözlü Sınava katılmaya hak kazanacaktır. Toplam 60 ve üstü alan öğrenciler Başarılı sayılacaktır.

5.    Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez.