Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTukey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Uluslararsı Öğrenciler

Tercih Kılavuzu

Üniversitemizde ön lisans ve lisans seviyesinde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarının ilgili kontenjanlara başvuru işlemleri 11 HAZİRAN 2018'de başlayacaktır.

 

Tercih işlemlerinde, Üniversitemizin Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (MEÜYÖS) harici “Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”’ında belirtilen bir puan türü ile başvuran adaylardan bir defaya mahsus olmak üzere 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) tercih değerlendirme ücreti alınacaktır.

Uluslararası öğrenciler için ilan edilen kontenjanlara başvurmak için lütfen Tercih Kılavuzunu ve Esaslarımızı okuyunuz. 

Bu yıl 4 ayrı yerleştirme işlemi yapılacağını ve yedek kontenjan belirlenmeyeceğini unutmayınız. 

Yerleştirme işlemlerinde adayların beyanları esas alınacak olup, hatalı/eksik bir beyanı bulunan veya evrakında sahtecilik yapmış olduğu tespit edilen adayların kayıt işlemi yapılmayacaktır. Aday kaydını yaptırmış olsa da, beyanında veya evrakında hata olduğu, eksik beyanı olduğu veya sahtecilik yaptığı tespit edildiğinde kaydı silinecektir. Üniversitemiz, ilgililer hakkında yasal işlem başlatma hakkını saklı tutmaktadır.