Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTukey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Uluslararsı Öğrenciler

Kayıt İşlemleri

Kayıt hakkı kazanan adaylar Sınav Takviminde belirtilen tarihlerde oibs.mersin.edu.tr adresinden "Öğrenci No. Sorgula" sekmesini seçerek TC Kimlik No/Yabancı Uyruk No ve Doğum Tarihi bilgilerini girerek öğrenci numaralarını ve ilk kullanıcı şifrelerini öğrenebilirler. Öğrenci numarasını öğrenemeyen adaylar ilk başvuru esnasında kayıt görevlisinden yardım alabilirler.


Adaylar, öğrenci numaraları ve şifreleri ile oibs.mersin.edu.tr adresinden giriş yapıktan sonra Ön Kayıtlarını tamamlayarak Kayıt Belgesi ve Kayıt Bilgi Formunun bir çıktısını almalıdırlar. Bu belgeler kayıt esnasında kayıt görevlisine teslim edilmelidir.


Kayıt hakkı kazanan adayların aşağıdaki evrakları kayıt sırasında eksiksiz olarak Mersin Üniversitesi  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gereklidir:

a) Yerleştirmeye esas MEÜYÖS veya uluslararası sınava ait Sonuç Belgesi (MEÜYÖS sonuç belgesi haricindeki belgeler onaylı olacaktır),

b) Lise diplomasının aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden  onaylı Türkçe tercümesi,

c) İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden  alınan Diploma denklik belgesi,(Yurtdışında mezun olan adaylar denklik işlemlerini Türk Dış Temsilciliklerinden yapacaklardır)

d) Pasaportun noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden tasdikli kopyası,

e) İkamet Tezkeresinin  fotokopisi,  (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci işleri Daire Başkanlığına

teslim edilmesi şarttır. Ülkemizde özel durumlardan dolayı misafir statüsünde bulunanların Yabancı Tanıtım Kartı ibraz etmeleri gerekmektedir.),

f)  Türkiye  Cumhuriyeti  uyruklu  adayların  Türkiye  Cumhuriyeti  Kimlik  No  beyanı  veya  Nüfus  Cüzdanı fotokopisi,

g)  Doğumla  yabancı  uyruklu  olup  daha  sonra  Türkiye  Cumhuriyeti   vatandaşlığına   geçenlerden  ve  bu durumdaki çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,

h) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlardan  ortaöğretiminin tamamına ait transkript (karne),

ı) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

i) Fotoğraf (4 adet),

j) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

k) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,

l) Yerleşilen programın varsa özel koşullarını sağladığını gösterir belge,

m) Yükseköğretimini  sürdürmeye  imkân  sağlamasını  temin  etmek  amacıyla  maddi  bir  güvence  miktarını gösterir belge .ÖNEMLİ HATIRLATMA

Üniversiteye kayıt işlemlerinden sonra 15 gün içerisinde lütfen Mersin  Göç İdaresi İl Müdürlüğünden Öğrenim Amaçlı İkamet Tezkeresi edininiz. K.K.T.C. vatandaşlarının İkamet Tezkeresi almalarına gerek yoktur, Nüfus Müdürlüğünden alacakları Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası almaları yeterlidir. Mavi Kart sahibi eski Türk vatandaşlarının İkamet Tezkeresine başvurmaları gerekmez. Göç İdaresi Müdürlüğü kayıttan sonraki üç ay içerisinde sağlık sigortası istemektedir, lütfen yabancı uyruklu kimlik numaranızı elde ettikten sonra T. C. Sosyal Güvenlik Kurumuna sağlık sigortası yaptırmak için başvurunuz.