Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTukey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Uluslararsı Öğrenciler

Türkçe Yeterlilik Düzeyleri

Mersin Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yerleşen adayların öğrenime başlayabilmeleri için gerekli Türkçe puanları, Türkçe yeterlilik belgeleri ve düzeyleri;


  1. Türkiye  Cumhuriyeti  Üniversitelerine  bağlı  Türkçe Öğretim   Merkezlerinin   Türkçe   testlerinden   birinden   aldıkları   sonuç belgesine,   
  2. Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine,

göre belirlenir.

Ortaöğrenimini   Milli   Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.


Türkçe Yeterlilik Düzeyi Değerlendirilmesi

Bir programa kabul edilen adaylardan;

a) Türkçe düzeyi yeterli (C1 veya C2) olan öğrenciler eğitimlerine hemen başlayabilirler.

b) Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek (B2) öğrencilerden;

i. Türkçe  eğitim  veren  programlarda   kayıtlı bulunanlar   eğitimlerine   başlayarak   iki  yıl içerisinde  Türkçe  bilgilerini  yeterli  (C1  veya  C2)  seviyeye  getirmekle yükümlüdürler. Türkçe bilgilerini yeterli seviyeye getirmeyen öğrencilerin ilişikleri kesilir.

ii. En  az  %30  yabancı  dilde  eğitim  veren  programlarda   kayıtlı  bulunanlar   eğitimlerine başlayarak yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere iki yıl içerisinde Türkçe bilgilerini yeterli (C1 veya C2) seviyeye getirmekle yükümlüdürler. Türkçe bilgilerini yeterli seviyeye getirmeyen  öğrencilerin  ilişikleri kesilir. Öğrenciler  derslerin eğitim diline bakılmaksızın tüm dersleri alabilirler.

c) Türkçe düzeyi yetersiz (B1, A2 veya A1) olan öğrencilerden;

i. Türkçe  eğitim  veren programlarda  kayıtlı  bulunanlar  bir yıl süreyle  Türkçe  seviyelerini ilerletmek üzere izinli sayılırlar. Bir yılın sonunda Türkçe seviyesini yeterli düzeye getiremeyen öğrencilere bir yıl ek süre verilir. Bu ek süre sonunda Türkçe seviyesi yeterli (C1 veya C2) olmayan öğrencilerin ilişikleri kesilir.

ii. En  az  %30  yabancı  dilde  eğitim  veren  programlarda   kayıtlı  bulunanlar   eğitimlerine başlayarak yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere iki yıl içerisinde Türkçe bilgilerini yeterli (C1 veya C2) seviyeye getirmekle yükümlüdürler. Türkçe bilgilerini yeterli seviyeye getirmeyen öğrencilerin ilişikleri kesilir. Öğrenciler sadece yabancı dilde eğitim verilen dersleri alabilirler.

d) Yabancı dilde öğretim yapan Birimlere kaydı yapılan adaylardan Türkçesi kısa zamanda yeterli olabilecek olanlar (B2) ve Türkçesi yetersiz olanlar (B1, A2 veya A1) öğrenime başlarlar. Türkçe bilgilerini yeterli seviyeye (C1 veya C2)  getiremeyen öğrenciler mezun olamazlar.

 

Türkçe Yeterlilik Düzeyleri ve Puan Aralıkları

Dil Yeterlilik

Düzeyi

Yeterlilik Sınavı Puan Aralığı

Açıklamalar

C2

85-100

Akademik eğitime devam edebilir.

C1

70-84

Akademik eğitime devam edebilir.

B2

55-69

Akademik eğitimi devam ederken yeniden değerlendirilmelidir.

B1

40-54

Akademik eğitime devam edemez.

A2

20-39

Akademik eğitime devam edemez.

A1

0-19

Akademik eğitime devam edemez.