Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Study InTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Uluslararası Öğrenciler

Kim Başvurabilir

Başvuru Koşulları:

 

(1) Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk  

Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

d) 01/02/2013  Tarihinden  önce yurtdışında  ortaöğretime  devam eden Türkiye Cumhuriyeti  uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin  (lise) son üç yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların ve 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına  ortaöğretiminin  (lise) tamamını  K.K.T.C.  hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların  (ortaöğretiminin (lise)  tamamını  K.K.T.C.  dışında  yabancı  bir ülkedeki Milli  Eğitim

Bakanlığı  (MEB) nezdinde  açılmış  olan  Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

e) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010  tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,  başvuruları kabul edilecektir.

 

(2) Adaylardan;

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,

b) K.K.T.C.  uyruklu  olanların  (K.K.T.C.’de  ikamet eden ve K.K.T.C.’de  ortaöğrenimini  (lise) tamamlayan GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010  tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901  sayılı Türk  

Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyen  çift uyrukluların,  (01/02/2013 Tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) hariç  yabancı  bir ülkede  tamamlayanların  ve 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin  (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) hariç),

d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE A Level sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

e)  Türkiye’deki   büyükelçilikler   bünyesinde   bulunan   okullar  ile  Türkiye’de   bulunan   yabancı   liselerde öğrenimlerini  gören Türkiye Cumhuriyeti  uyruklu olan veya doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyen ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyrukluların,

f)  Fikir  ve  eylemleri  ile  Türkiye Cumhuriyeti  aleyhine  faaliyette  bulunmuş  veya  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin, başvuruları kabul edilmez.