Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Study InTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Uluslararası Öğrenciler

Türkçe Yeterlilik Düzeyleri

Mersin Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yerleşen adayların öğrenime başlayabilmeleri için gerekli Türkçe puanları, Türkçe yeterlilik belgeleri ve düzeyleri;

 

1. Türkiye  Cumhuriyeti  Üniversitelerine  bağlı  Türkçe Öğretim   Merkezlerinin   Türkçe   testlerinden   birinden   aldıkları   sonuç belgesine,   

2.     Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine,

göre belirlenir.

 

Ortaöğrenimini   Milli   Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.

 

Türkçe Yeterlilik Düzeyi Değerlendirilmesi

 Bir programa kabul edilen adaylardan;

a) Türkçe düzeyi yeterli (C1 veya C2) olan öğrenciler eğitimlerine hemen başlayabilirler.

b) Türkçe düzeyi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek (B2) öğrenciler eğitimlerine başlayarak iki yıl içerisinde Türkçe bilgilerini yeterli (C1 veya C2) seviyeye getirmekle yükümlüdürler. Türkçe bilgilerini yeterli seviyeye getirmeyen öğrencilerin ilişikleri kesilir.

c) Türkçe düzeyi yetersiz (B1, A2 veya A1) olan öğrenciler bir yıl Türkçe düzeylerini ilerletmek üzere izinli sayılırlar. Bir yıl sonunda Türkçe düzeyini yeterli (C1 veya C2) seviyeye getirdiğini belgeleyemeyen öğrenciler bir yıl daha izinli sayılırlar. İki yılın sonunda Türkçe düzeyini yeterli (C1 veya C2) seviyeye getiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ç) Türkçe düzeyi yetersiz (B1, A2 veya A1) olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi de alamazlar.

d) Üniversitemiz kayıtlı öğrencisi olup ders almakta olanlar, bu esasların yürürlük tarihi itibariyle bir sonraki eğitim-öğretim yılı sonuna kadar Türkçe sevilerini yeterli hale getirmeleri gerekmektedir.

 

Türkçe Yeterlilik Düzeyleri ve Puan Aralıkları

Dil Yeterlilik

Düzeyi

Yeterlilik Sınavı Puan Aralığı

Açıklamalar

C2

85-100

Akademik eğitime devam edebilir.

C1

70-84

Akademik eğitime devam edebilir.

B2

55-69

Akademik eğitimi devam ederken yeniden değerlendirilmelidir.

B1

40-54

Akademik eğitime devam edemez.

A2

20-39

Akademik eğitime devam edemez.

A1

0-19

Akademik eğitime devam edemez.