Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Study InTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Uluslararası Öğrenciler

SORULAR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI VE KONTENJANI SIKÇA SORULAN SORULAR

MERSIN UNIVERSITY FOREIGN STUDENTS EXAMINATION AND QUOTAS, FREQUENTLY ASKING QUESTIONS


Sıkça Sorulan Sorular

Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavına (YÖS) veya tercihlerine kimler başvuru yapabilir?

1.     Yabancı uyruklu olanların,

2.     Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3.     Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

4.     (a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (Lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 
(b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil

5.     KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

Mersin Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı yapıyor mu?

Evet. Üniversitemiz 2011 yılından bu yana her yıl Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavını (MEÜYÖS) adı altında yapmaktadır.

Sınava nasıl başvuru yapabilirim?

Sınava https://oibs.mersin.edu.tr/ adresinden size verilecek olan aday numarası ile online olarak başvuru yapabilir, sınavla ilgili bütün işlemleri yapabilir veya görüntüleyebilirsiniz.

Sınava girmek için ücret ödemem gerekiyor mu?

Sınav için her yıl Mersin Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen bir sınav ücreti vardır. Sınav ücretini yatırmadan sınava başvurunuz kabul edilmez ve sınav giriş belgeniz hazırlanmaz.

Sınav hangi dillerde yapılıyor?

Sınav hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere aynı kitapçıkta her iki dil ile basılıyor.

Sınava girmeden Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından yararlanabilir miyim?

Evet. MEÜYÖS ’e girmeden de Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından yararlanabilirsiniz. Bunun için http://uluslararasi.mersin.edu.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Mersin Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesinde belirtilen Uluslararası sınavlardan birine girmiş ve geçerli not almış olmanız gerekiyor.

MEÜYÖS ’den kaç puan almam gerekiyor?

Tercih yapabilmeniz için MEÜYÖS  den en az 50 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

Yeterli puan aldığımda kaç tercih hakkım var?

Yeterli puan almanız durumunda yirmi (10) tercih yapabilirsiniz.

Tercih işlemleri için web sayfamızı ziyaret ediniz.

Aynı puan ile daha sonraki yıllarda da tercih yapabilir miyim?

MEÜYÖS  Sınavı 2 yıl geçerlidir. Daha sonraki yıllar için geçerliliği yoktur.

Kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

Kayıt için gerekli belgeler Mersin Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir ve http://uluslararasi.mersin.edu.tr/adresinde sınav ve Tercih Kılavuzunda yayınlanır.

Çift uyrukluyum veya Türk lisesinden mezun oldum Türkçe yeterlik sınavına girmek zorunda mıyım?

Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanından yararlanan herkes Türkçe yeterlik sınavına girmek zorundadır. Üniversitemiz Türkçe eğitimi ve Öğretimi Merkezi (TÖMER) her yıl Türkçe yeterlik sınavını düzenlemektedir.

 

Türkçe yeterlik sınavından geçemez isem kaydım silinir mi?

Hayır. Türkçe yeterlik sınavından başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinmez. Türkçe yeterlik seviyesi belirlenen öğrenciler aşağıda belirlenen tabloya göre eğitime başlar veya Türkçesini geliştirmek üzere TÖMER Kurslarına katılırlar.

Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri

Puan Aralıkları

Açıklamalar

C1

70-100

Türkçesi yeterlidir. Öğrenimine başlayabilir.

B2

60-69

Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde öğrenimine başlar, ancak 2 yıl içerisinde Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.

B1

50-59

Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1 yıla kadar izinli sayılacaklardır. 1 yıl sonunda Mersin TÖMER ya da diğer üniversitelerin TÖMER’lerinde açılacak Türkçe hazırlık kurslarına devam ederek Türkçe yeterlik seviyelerini C1 seviyesine çıkarmak zorundadırlar.

A2

40-49

Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1 yıla kadar izinli sayılacaklardır. 1 yıl sonunda Mersin TÖMER ya da diğer üniversitelerin TÖMER’lerinde açılacak Türkçe hazırlık kurslarına devam ederek Türkçe yeterlik seviyelerini C1 seviyesi çıkarmak zorundadırlar.

Mersin Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrenciler için özel olarak sağladığı barınma ve burs imkânları var mıdır?

Maalesef ki Üniversitemizin Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik özel bir burs ve barınma imkanı yoktur.

Okuduğum bölümde derslere devam zorunluluğum var mıdır?

Evet. Yurtdışından öğrenci Kabul kontenjanlarından yararlanıp Üniversitemizde bir bölüm/programa yerleşen öğrenciler için de derslere devam ve sınıf geçme açısında diğer öğrencilerin sahip olduğu hak ve yükümlükler geçerlidir. Bu nedenle derslere devam etme ve sınavlara katılma zorunluluğu vardır

Frequently Asked Questions

Who can apply for MEÜYÖS Foreign Students Selection Exam  or preferences?

1.     Foreign students/graduates

2.     Turkish citizens by birth right who got legal permission from The Ministry of Internal Affairs to leave Turkish Citizenship and their children who are not of full age and recorded in the Citizenship Secession can use their rights if they document that they have proper paperwork so as to comply with the Turkish Citizenship Law (Turkish Citizenship Law Number 5901 article 7 dictates that (1) Child who was born as part of a parent marriage is counted as Turkish citizen.) This can help candidates that are going to apply for acceptance quota when Turkish Citizenship Examinations are being conducted.

3.     Those who earned citizenship later and became Turkish citizens/Dual Citizens in the same status.

4.     (a)Among students of Turkish citizenship who started studying abroad before 01.02.2013, those who completed the last three years of high school education in a foreign country other than KKTC (Northern Cyprus Turkish Republic); including those who completed their high school education in a Turkish school under (T.R.) Ministry of Education abroad apart from KKTC 
(b) Among students of Turkish citizenship who started studying abroad after 01.02.2013, those who completed their whole high school education a foreign country other than KKTC; including those who completed their whole high school education in a Turkish school under (T.R.) Ministry of Education abroad apart from KKTC

5.     Northern Cyprus Turkish Republic Citizens and Residents and those who completed high school education in Northern Cyprus Turkish Republic and have GCE AL exam results will have their applications admitted. Also, those who registered for Colleges and high schools in other countries can apply if they had education there and gained a GCE AL score.

Is Mersin University conducting a foreign students selection exam?

Yes, Mersin University has been conducting foreign students selection exam called MEÜYÖS  since 2012.

How can I apply?

You can apply to MEÜYÖS  online from https://oibs.mersin.edu.tr/  with a candidate number which will also be obtained from the same web address. You can also perform related processes.

Do I have to pay for taking the exam?

There is an examination fee which is determined by the Senate of Mersin University every year. Without paying the exam fee your application is not accepted and no document is prepared for you to take the exam.

In which languages is the exam carried out?

The exam is both in English and Turkish in the same booklet.

Can I benefit from Foreign Student acceptance quota without taking the exam?

Yes. You can benefit without taking MEÜYÖS  exam. However, you have to have a valid grade from one of the international exams listed in MEÜYÖS  instructions ;to which you can reach via http://uluslararasi.mersin.edu.tr/

How many points should I have from MEÜYÖS

A valid grade is 50 in MEÜYÖS .

How many options can I choose if I have a valid grade?

You can choose 10 options when you have a valid grade.

Please check our web page for preferences via http://uluslararasi.mersin.edu.tr/

Can I use the same grade for the applications of the following years?

MEÜYÖS  is valid for two years.

What are the required documents for enrolment?

The required documents are determined by the senate of Mersin University and they are available in MEÜYÖS guide on http://uluslararasi.mersin.edu.tr/

I have dual citizenship or I have graduated from a Turkish high school. Do I have to take the Turkish Language Competency exam?

Everyone has to take the Turkish Language Competency exam benefiting from Foreign Students Selection program. TÖMER (Turkish Language Education Centre) is organizing Turkish Language Competency Exam every year.

Is my registration going to be erased if I can't succeed in Turkish Language Competency exam?

No. The registration of the students who fail Turkish Language Competency exam is not erased. The students whose Turkish language level is determined starts their education according to the table below and they attend TÖMER language courses to improve their Turkish language level.

Level of Turkish Language Competency

Grading scale

Description

C1

70-100

Level of Turkish is sufficient. He/she can start education.

B2

60-69

Level of Turkish language can be improved in a short while. He/she can start education but he/she has to improve the level of Turkish language up to C1 level in 2 years.

B1

50-59

Level of Turkish language is insufficient. These students will be considered on leave as departments for up to one year. At the end of one year, these students should have improved their Turkish Language competency levels up to C1 by attending TÖMER language courses.

A2

40-49

Level of Turkish language is insufficient. These students will be regarded as they have permission not to attend the courses at the departments for up to one year. At the end of one year, these students should have improved their Turkish Language competency levels up to C1 by attending TÖMER language courses.

Does Mersin University have accommodation and scholarship opportunities for especially Foreign Students.

Unfortunately Mersin University does not have a special scholarship and accommodation opportunity for Foreign Students.

Do I have to attend the courses in the departments after registration?

Yes. The students benefiting from MEÜYÖS  quotas have the same responsibilities and rights as the other students. On this account, the foreign students benefiting from MEÜYÖS  have to attend the courses and also take the exams in their related departments.